fynn-def (1)

DE RUG VAN FYNN

hét rugprogramma van FYNN Fysio

Rugklachten komen heel veel voor en ongeveer 80% van de volwassenen heeft weleens last van een zeurende of stekende pijn, met of zonder uitstraling naar been en bil. De fysiotherapeuten van FYNN Fysio behandelen dagelijks mensen met diverse vormen van rugpijn. Hierin wordt onderscheid gemaakt in aspecifieke lage rugpijn en rugpijn als gevolg van specifieke oorzaken.

De rug van FYNN

Het rugprogramma van FYNN Fysio is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen; aangevuld met ons eigen professionele input. Het doel van het rugprogramma van FYNN Fysio is:

 • Het voorkomen van recidief (herhaling) van rugklachten;
 • Het verbeteren van de gezondheid en behalen van persoonlijke doelen;
 • Het verbeteren van de fitheid van mensen met lage rugklachten, waardoor de algemene weerstand wordt vergroot;
 • Het vergroten van de eigen regie: dus begeleiding van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag.

Het rugprogramma is opgebouwd uit 3 verschillende categorieën, ingedeeld naar zorgzwaarte. Aan de hand van een aantal metingen, gesprek en onderzoek wordt bepaald in welke categorie u valt.

Het best passende rugprogramma voor u

Behandelgarantie:

Uniek aan dit programma is de behandelgarantie.

Voor het programma van de laagste categorie geldt dat u tot 6 maanden na de intake mag terugkomen binnen dezelfde vergoeding indien precies dezelfde klachten terugkomen na het afronden van het programma.

Voor het programma van de middelste en hoogste categorie geldt dat u 12 maanden na de intake mag terugkomen binnen dezelfde vergoeding indien dezelfde klachten terugkomen na het afronden van het programma.

Wanneer  deelnemen aan de rug van FYNN? 

U kunt deelnemen aan het rugprogramma van FYNN Fysio indien u:

 • lage rugklachten heeft;
 • niet, of niet meer dan 3 maanden zwanger bent;
 • Ouder dan 18 jaar bent;
 • Aanvullend verzekerd bent bij:
 1. Menzis: Anderzorg, Hema, Menzis, Vink Vink, PMA.
 2. VGZ: Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, Univé, VGZ, Zekur, United Consumers, Besured, National Academic, Promovendum.
 3. Achmea : De Friesland, FBTO, Interpolis, Prof Life, ZieZo, Zilveren Kruis.

Wanneer u  aan ons rugprogramma deelneemt verloopt de financiering op een andere manier dan gebruikelijk, maar heeft het voor u geen nadelige gevolgen.

Wanneer u  niet aan ons rugprogramma deel wil nemen, dan is een normale, reguliere, behandeling uiteraard ook mogelijk. De extra’s, zoals telefonische consulten of deelname aan de rugscholing worden dan extra in rekening gebracht of gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar (indien u aanvullend verzekerd bent).

Uitgesloten van deelname.

Helaas is er ook een groep uitgesloten van deelname. U kunt niet deelnemen als u:

 • Meer dan drie maanden zwanger bent;
 • Jonger dan 18 jaar bent;
 • Er sprake is van specifieke lage rugpijn (dit blijkt uit de intake)
 • U niet aanvullend, of elders verzekerd bent.

De eerste stap: intake

hét rugprogramma van FYNN Fysio

Op basis van de ernst van uw klacht wordt door de fysiotherapeut het programma van uw behandeling bepaalt. Dit gebeurt door middel van een onderzoek en een aantal metingen. Uw rugklacht kan binnen drie categorieën vallen: laag, midden, hoog.

Voor iedere categorie geldt dat er een begin en een eind aan de behandeling zit. Deze worden gekenmerkt door een gesprek met de fysiotherapeut en het beantwoorden van een aantal vragen. Op deze manier kunnen wij goed in de gaten houden hoe de klachten verlopen en of u voldoende bent geholpen.

 

De rug van FYNN

categorie 1:

In categorie 1 is er sprake van aspecifieke lage rugpijn met een normaal beloop waarbij er laag risico is op aanhoudende klachten. Er zijn geen dominant aanwezige prognostische factoren voor vertraagd herstel.

Er vindt altijd een begin en eindmeting plaats (bij de fysiotherapeut) om te kunnen zien of wij u voldoende hebben kunnen helpen en of u voldoende bent hersteld. Tussen deze begin en eindmeting komen de volgende elementen aan bod en het gaat u grofweg 2 of 3 behandelingen kosten. Deze kunnen bestaan uit:

 • Informatievoorziening
 • Voorlichting
 • Advies
 • Oefenprogramma op maat voor thuis
 • Online programma/app
 • Belafspraak
 • Etc.

De rug van FYNN

categorie 2:

In categorie 2 is er sprake van aspecifieke lage rugpijn met een afwijkend beloop waarbij er middelmatig risico is op aanhoudende lage rugklachten. Er zijn geen dominant aanwezige prognostische factoren voor vertraagd herstel.

Er vindt altijd een begin en eindmeting plaats om te kunnen zien of wij u voldoende hebben kunnen helpen en of u voldoende bent hersteld. Tussen deze begin en eindmeting komen de volgende elementen aan bod en het gaat u grofweg 4-6 behandelingen kosten. Deze kunnen bestaan uit:

 • Informatievoorziening
 • Voorlichting
 • Advies
 • Oefenprogramma op maat voor thuis
 • Groepsbehandelingen in de oefenzaal
 • Een tussenevaluatie
 • Online programma en/of programma in praktijk (bv hartcoherentie, autogene training)
 • Belafspraken
 • Etc.

 

De rug van FYNN

categorie 3:

In categorie 3 is er sprake van aspecifieke lage rugpijn met een afwijkend beloop waarbij er hoog risico is op aanhoudende lage rugklachten. Er zijn dominant aanwezige prognostische factoren voor vertraagd herstel.

Er vindt altijd een begin en eindmeting plaats om te kunnen zien of wij u voldoende hebben kunnen helpen en of u voldoende bent hersteld. Tussen deze begin en eindmeting komen de volgende elementen aan bod en het gaat u grofweg 6-8 behandelingen kosten. Deze kunnen bestaan uit:

 • Informatievoorziening
 • Voorlichting
 • Advies
 • Oefenprogramma op maat voor thuis
 • Groepsbehandelingen in de oefenzaal
 • Een tussenevaluatie
 • Online programma en/of programma in praktijk (bv. ontspanningsoefeningen, biofeedback)
 • Belafspraken
 • Een afspraak bij onze psychosomatische fysiotherapeut
 • Etc.

Wat als het anders loopt?

Wat als uw rugklachten langer duren dan verwacht?

Door het regelmatig evalueren en verrichten van metingen, kunnen wij op tijd bijsturen als uw behandeling toch niet zo voorspoedig verloopt als verwacht. Toch kan het wel eens anders lopen dan verwacht. Dit kan verschillende oorzaken hebben. In overleg met u passen wij ons programma aan of verwijzen u (intern of extern) door.

Wat als uw rugklachten eerder over zijn dan verwacht?

Als u denkt dat de rugklachten over zijn willen wij dit graag zelf ook vaststellen, zodat de kans dat de rugklachten terugkomen kleiner wordt. Om die reden dient u altijd aan het eind van een traject een eindevaluatie met uw fysiotherapeut te doen.

Declaratie

Iedere keer als u bij de fysiotherapeut bent voor een 1 op 1 behandeling, wordt daarvoor een behandeling van uw aanvullende verzekering in rekening gebracht, net als normaal gesproken. Bij een aantal zorgverzekeraars zit daar een minimum of maximum aan verbonden. Dit verschilt per contractperiode en per zorgverzekeraar. Uw fysiotherapeut kan u hier meer over vertellen.

Voor afspraken ondersteunend aan uw behandeling bij de fysiotherapeut, zoals het online programma, of een oefengroep, worden, bij deelname aan de rug van FYNN, geen behandelingen in rekening gebracht op uw aanvullende verzekering.